Sitemap | Contact |  
Home
Uw wijkinspecteur
Aangifte
Woningtoezicht
GAS
Verkeer
Milieu en dieren
Gezinsgeweld
Jeugd
Camera's
Drugs
Wapens
Slachtoffers
Veiligheid Middenstand
Jobs
Contact
Beleid
Burenbemiddeling
Leefbaarheidsbabbels

Police On Web
via www.police-on-web.be komt u terecht bij het virtuele loket. Hier kan u online aangifte doen van bepaalde misdrijven. Hiervoor moet u zich identificeren met uw elektronische identiteitskaart (eID), ...


1 week geleden, 15/09/2014 om 14:29
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst besteden jaarlijks veel aandacht aan een veilige schoolomgeving. Ook dit schooljaar worden deze inspanningen verdergezet door deelname aan en ondersteuning van verschillende acties rond verkeersveiligheid.
1 week geleden, 15/09/2014 om 14:17
Op dinsdag 16 september 2014 worden de openingsuren van het onthaal en de klachtendienst uitzonderlijk aangepast. Het Politiehuis, Sluisberg 1 te Sint-Truiden zal toegankelijk zijn van 08.30 uur tot 16.30 uur. De wijkposten in Gingelom en Nieuwerkerken zijn die dag gesloten.
2 weken geleden, 12/09/2014 om 14:32

Het wordt een mooi weekend met tal van activiteiten in onze politiezone. Dit brengt uiteraard veel volk en veel verkeersdrukte met zich mee. We hebben dan ook een aantal evenementen en hun verkeersregeling voor u opgesomd.

Alvast een prettig en veilig weekend.

4 weken geleden, 29/08/2014 om 13:14

Bij het begin van het nieuwe schooljaar maken duizenden kinderen al of niet vergezeld door volwassenen, opnieuw de verplaatsing van en naar school en dat is weer even aanpassen voor alle weggebruikers.

4 weken geleden, 29/08/2014 om 11:49
De augustuskermis heeft een impact op de verkeersregeling in het centrum van Sint-Truiden, alsook op de zaterdagmarkten tijdens deze periode.